Visar inlägg från augusti 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Föräldramöte HT 2013Igår var jag på föräldramöte i min sons skola.Först stod alla " nya " lärare på rad som min sons klass hade fått den här terminen.De presenterade sig alla en och en,sedan fick de gå hem.
Sedan informerade den nya rektorn samt en annan skolansvarig om den nya läroplanen och andra nya förändringar som skall komma att ske framöver.Min son går ju i särskola,den ska finnas kvar men den ska kopplas ihop med de andra vanliga klasserna successivt steg för steg.Lärarna ska även få gå utbildning senare i höst om barn med särskilda behov för att bättre förstå dem.
Så det ska bli intressant att se hur det kommer att gå.

Taggat med: 

, , ,

NostalgibynI helgen var jag och flickvän i Lindesberg för att besöka en plats som heter Snuggan.Men när vi skulle åka tillbaka hem till Stockholm så föreslog min flickvän att vi skulle göra en avstickare till ett ställe som kallas " Nostalgibyn " som ligger i Hosta.
Väl där visade hon mig runt ( hon hade nämligen varit där förut ).Det var en massa olika saker ifrån 50/60-talet,allt från gamla bensinpumpar till radioapparater.Där fanns såklart en mysigt cafe också där man kunde köpa sig en räkmacka och kaffe.
Visserligen är jag född och uppvuxen på 60-talet men nog fanns det en del saker som man kände igen från sin barndom.
Jag kan varmt rekommendera att ta en tur dit en fin sommardag med familjen.

http://www.nostalgibyn.se/


Taggat med: 

, , ,

SnugganI lördags åkte vi ( jag och flickvän ) till Snuggan i Lindesberg.Jag har länge velat åka dit i släktforskningssyfte,min farmor var född och uppvuxen där.
Så eftersom vädret var bra och vi inte hade några andra planer så föreslog jag att vi kunde göra en dagsutflykt dit,hon tyckte också att det var en bra ide.När vi kom fram till Snuggan stannade vi och tog lite bilder.Det blir alltid en speciell känsla att komma till platser där man har personlig koppling till...i alla fall för mig.Snuggan är en väldigt fin plats ( se bild ).
Vad nästa plats i släktforskningssyfte blir har jag inte bestämt än men det finns många.Fyller halvtidIgår fyllde jag " halvtid " dvs 50 år.Men det kändes inget särskilt med det och ingen 50-årskris har jag heller.
Som present av min flickvän fick jag både en mugg och T-shirt med mina stora idoler genom tiderna Judas Priest.Sedan gjorde hon en egenhändig maräng/frukt-tårta som var väldigt god.
HIPP HIPP HURRAA !!

Taggat med: 

, , ,

Kräftpremiär


Igår åt jag kräftor för första gången på flera flera år.Jag och min flickvän hade bestämt att vi skulle ha en egen liten kräftskiva,så vi handlade kräftor och Västerbottenostspaj,öl/vin,kryddost,bröd.Vi hade kvar en skvätt Skåne i kylskåpet som vi drack upp också.Det var mycket gott,precis som jag mindes det från förr.
Men vi sjöng INGA snapsvisor eller hade några fåniga hattar på oss,det gick lika bra ändå.
SKÅL !

Taggat med: 

, , ,

Ateister smartare än troende

Icke-troende är mer intelligenta än religiösa människor. Ja, det slår i alla fall amerikanska forskare fast i en ny analys. 
Forskarna har gått igenom 63 vetenskapliga studier på området och funnit ett negativt samband mellan intelligens och religiositet i 53 av dem, skriver brittiska tidningen The Independent.
I en studie har man följt 1 500 personer, med IQ över 135, sedan 1921.
Granskningen visar att ju mer intelligent ett barn är desto troligare är det att barnet vänder religionen ryggen. Även på gamla dar var personer med en intelligens över snittet mindre benägna att vara troende.

Forskarnas slutsats är att intelligenta är mer benägna att lita till sig själva. De har oftare mer kvalificerade jobb med högre lön och saknar behov av att överlåta sitt öde till högre makt.

Det är ju det jag ALLTID  har hävdat !!


Taggat med: 

, , ,

På hörselkontrollI morse var jag med min son på Hörselkontroll.Först kollade läkaren de båda rören som min son har i vardera öra,de satt kvar och såg bra ut.
Sedan fick han göra en hörselkontroll vilket han tycker är kul.Det gick bra,min son har god hörsel.
När det var klart kollade läkaren resultatet varpå han skulle kalla oss igen om ca 1 år.
Därefter gick vi till Mcdonalds och tog en varsin Big Mac-meny med varsin EXTRA Big Mac.


Per Erik Österdahl

Per Erik Österdahl född den 29 Mars 1815 på Hageby bruk i Nora Örebro Län.
Vid 24 års ålder flyttade han in till Nora stad där han träffade Anna Maria Jacobsdotter Hellqvist,de gifte sig 1 Nov 1840 i Nora stad.Per Erik jobbade då som ringare.Men 3 år senare begick han en brottslig handling,han var med att råna posten vilket gjorde att han blev straffad till livstids fängelse på Malmöhus i Skåne.Men efter 10 år av gott uppförande blev Per Erik benådad och fick återvända hem till sin familj i Nora stad.Medan Per Erik satt i fängelse hade Anna Maria sexuellt umgänge som resulterade i 2 st oäkta barn.
Per Erik försörjde sin familj som Arbetskarl fram till pensionen.Den 22 Aug 1902 avled han av ålderdom vid 87 års ålder i Nora stad.


Malmöhus

1434 påbörjades anläggningen av ett slott i Malmö, liksom en befästning av staden, av kung Erik av Pommern. (Detta var under Kalmarunionens tid, men kungen - som bodde i Danmark - hade problem med de svenska frihetskämparna under Engelbrekt.) 1526 gjordes slottet till residens för länsmännen i Skåne. Redan under den danska tiden användes slottet för fångförvar: under åren 1568-73 satt här fängslad James Hepburn, 4:e earl av Bothwell, den skotska drottningen Maria Stuarts tredje man. Den danske kungen hade, för att behaga drottning Elisabeth av England, tagit honom till fånga under sjöstrider på Nordsjön. Under senare svensk domvärjo användes slottet för mera traditionellt fängsligt förvar, men behovet av platser var inte så stort, eftersom fängelse som påföljd inte var särskilt vanligt. Fortfarande i 1734 års lag förekom frihetsstraff blott i ringa omfattning. Döds- och kroppsstraff var ännu vanligast även för ringare brott. Även förvisning ur staden utdömdes ofta som straff (och man bestraffades med döden om man trotsade förvisningen...). I december 1748 fanns det 73 fångar på Malmö slottsfängelse, 57 män och 16 kvinnor. 1778 var fångtalet nere i 28 st. Som en följd av den engelske fångvårdsreformatorn John Howards besök i Sverige 1781 gjordes i slutet av seklet en inventering av fängelseförhållandena i landet. Malmö citadell (som det då kallades) beskrevs 1798 på följande sätt: I norra längan, första våningen, funnos sex fängelserum, därav tre för statsfångar, men där ej sådana ditdömts, samtliga nyttjade för mindre brottsliga och "vattendrickare". I två funnos ingen eldstad, i ett fanns en "oduglig grön glacerad pottugn, i vilken eldning vore förbjuden". Under längan fanns en källare, 4 alnar lång och 2 1/4 aln bred som nyttjats till grova missgärningsmän. I citadellets västra länga fanns ett "med två fönsterlufter och järngaller, brädeloft, kakelugn och golf av murtegel" försett rum som dagligen nyttjades av arrestanterna. I den breda södra längan fanns ett rum för dödsfångar, vilket dock såsom utan eldstad blott begagnades sommartid, samt ett trekantigt rum, också utan eldstad, för arrestanter. I den smala södra längan inrymdes "vattendrickare" i ett ljust och rymligt rum, som dock saknade kakelugn. Vid 1800-talets början fanns det 35 fängelser i Sverige, alla gemensamhets- eller logementsfängelser. Fem st var inrymda under fästningsvallar (tex Karlstens fästning), 15 st var inrymda i slott eller rådhus och 14 fanns i särskilda byggnader. Störst bland de förstnämnda var Karlskrona med 136 intagna i januari 1809. Även Kristianstad (77) och Landskrona (79) var större än Malmö, som hade 48 intagna vid denna tid (i december samma år 31 st). Reformarbetet tog fart i början av 1800-talet under Gustaf IV Adolf. 1807 bestämdes att rikets fästningsfängelser inte längre skulle hysa lösdrivare och tiggare, och 1809 lades förslag fram om en ny fångvårdsordning, med beaktande av influenserna från England och Amerika. Främst handlade det om utökad användning av frihetsstraff, efterhand också om en förbättrad differentiering av fångarna och minskad gemensamhet. 1825 inrättades Styrelsen öfver rikets fängelser och arbetsinrättningar (som senare blev Kriminalvårdsstyrelsen) för att leda verksamheten. 1827-28 inleddes en upprustning och anpassning av det gamla slottsfängelset i Malmö till de nya tankarna. Anstalten blev Malmö Correctionella Arbetsfängelse. Man byggde till en cellavdelning med 42 platser, en slags mottagningsavdelning, istället för flera logement. Totalt skulle anläggningen ha plats för 312 "på viss tid dömda tjuvar" (kortare tider eller slutet av ett straff). Enligt klassifikationen av fästningsfångarna skulle grövre förbrytare placeras på annat håll. 1827 var fångtalet ca 100. De sysselsattes med ombyggnadsarbetet samt med tillverkning av linne- och blångarnsvävnad samt strumpstickning. När ombyggnaden var klar ökade tillströmningen av fångar snabbt. 1832 var antalet uppe i drygt 700 och snart därefter ca 1.000! (Fångtalet i landet hade ökat 150% på 20 år.) Vid en inspektion i Malmö 1833 visade det sig att den stora tillströmningen omöjliggjorde all klassifikation av fångarna. De hystes i masslogement med upp till 130 i varje. 1847 fanns här 988 fångar, varav 150 saknade sängplats! Under 1840-talet påbörjades i landet utbyggnaden av nya cellfängelser, både för att klara av det extrema platsbehovet, men också för att möta de nya tankarna om ensamceller och avskildhet från andra fångar. Reformerna hade initierats eller påskyndats av kronprinsen, blivande kung Oscar I. Antalet fångar var fortsatt mycket högt på Malmöhus, runt 1.000 man. En del av sysselsättningen ägde rum utanför anstalten. Intagna kunde lejas av lokalbefolkningen för såväl vedsågning som hantlangning vid nybyggen. Fångar från Malmöhus grävde också de s k pildammarna i staden, liksom större delen av Suellshamnen. Hela tiden stod de under bevakning av medföljande soldater ur bevakningskåren. "Under dessa arbeten i staden skedde ofta rymningar af fångar, eller kommo de hem till fängelset halfrusiga, emedan den soldat, som haft dem under sin uppsikt, ej varit nog uppmärksam. I förra fallet fick den försumlige sona sitt fel med 25 prygel och i det senare med mörk arrest. Någon gång hände det att soldaten äfven själf var rusig, och det förekom till och med en gång att två fångar kommo ledande sin bevakning hem till fängelset, därvid den ene af dem bar geväret." (Holmer). - Prygelstraffet inom armén avskaffades 1867. Malmöhus-anstalten drevs i princip i oförändrad ordning fram till 1870, då en anlagd brand (söndagen den 4 september) ödelade hela den västra flygeln (Christian IV:s flygel) och delar av den södra. Stadens innevånare (25.673) kände sig kraftigt hotade av de 1.000 fångarna och en förstärkt militärbevakning sattes in. Branden fick till följd att fångvården nu även moderniserade Malmö med nybyggnation. De nya cellavdelningarna bestod från och med 1877 av 137 dagceller och 304 (mörka) nattceller. 1872 flyttades de mindre arbetsföra lösdrivarna - som hade haft en separat avdelning fr o m 1846 - till andra anläggningar. 1889 flyttades också tvångsarbetsfångar till Landskrona och Malmö blev enbart en straffanstalt. Anstalten fick civil bevakning från 1871 - en fast bevakningskår på 60 man. Den första läraren anställdes 1872. Fram till 1885 fortsatte man att skjuta med larmkanon från fästningsvallen när en fånge rymt. Malmöhus var i drift fram till 1914, då det nya centralfängelset på Kirseberg stod klart. Under en kortade tid 1919-21 användes lokalerna igen, men nästan alla spår av fängelsetiden revs bort i slutet av 1920-talet, i samband med det mödosamma restaureringsarbetet av det gamla slottet. Fångvården hade handskats mycket ovarsamt med den historiska anläggningen. Idag finns påminnelser om fängelsetiden som en dyster del av slottets historia på Malmö museum, som är inrymt i det återställda slottet.

Solat


Så här kan det bli när man solar för länge med stora boxershorts.

Taggat med: 

, , ,