Eric Johan Pehrsson var den första permanenta grundaren i Vernon, Toole county UTAH. Han var född den 21 September 1834, det fjärde barnet av Per Andersson och Kerstin Olofsdotter i Ljungstorp Kvistbro Örebro Sverige. Som barn brukade Eric leka med en flicka Anna Sophia Eriksdotter som bodde i samma by. Vid ett tillfälle råkade Anna av olyckshändelse hugga av en bit av Erics högra tumme med en yxa. Anna blev förlåten och blev senare i livet Erics fru. När Eric var 15 år dog hans mor och lämnade då efter sig 6 barn, efter ca 1 år gifte Erics pappa om sig och fick ytterligare 3 barn.

När Eric var 19 år begav han sig till Stockholm för att studera samt jobba med navigationssystem i hamnen. Det var här han kom i kontakt med läran om Mormonerna varpå han började gå på deras möten, där blev han också döpt som medlem den 2 September 1855. Efter att ha övertygat även sin bror Pehr August och Anna Sophia Eriksdotter om Mormonerna och deras lära blev de döpta den 22 Augusti 1856. Eric blev även kallad Missionär i sin hemstad, han blev utsedd till ledare för grenen i Örebro för den Svenska missionen.

Den 1 April 1861, Eric och hans bror Pehr August, samt hans älskling Anna Sophia, lämnade Sverige för att åka till Liverpool England. De gick på båten " Monarch of the sea " den 16 Maj 1861 och seglade mot Amerika. Eric och Anna vigde sig samma dag ute på havet, vigseln blev inte giltig men skrevs in i Erics egen handskrivna Biografi.

Efter 34 dagar på havet med diverse händelser så som födslar, dödsfall och giftemål nådde de slutligen New York den 19 Juni 1861. Där möttes de upp av Apostle Erastus Snow varpå en resa med både ångbåt och tåg via Dunkirk, Cleveland, Chicago, Quincy och St Joseph till de slutligen ankom till Florence, Nebraska. Här fick Eric och Pehr August en vagn och arbetslag var för att jobba på oxtåget som ägdes av Samuel A Wooley. De åkte ifrån Florence den 13 Juli 1861 för att fortsätta resan till Salt Lake Valley, dit kom de den 21 September 1861 vilket är Erics födelsedag. De stannade bara en kort tid i Salt Lake City innan de fortsatte till Tooele, där fick de jobba med att odla och göra melass av sockerbetor.

Dottern Matilda föddes den 1 Juni 1862, sedan Sophia den 29 Februari 1864. Tyvärr levde Sophia bara i 8 dagar, hon dog den 8 Mars 1864.

Efter ett förslag av Brigham Young flyttade familjen Persson söderut nära en fors känd som Vernon Creek i Rush Valley för att slå sig ner och bruka jorden. Där fanns det stora ytor av vildvuxet gräs med mycket skallerormar.

1863, en gren av kyrkan var organiserad till övre Rush Valley och fick namnet " Vernon ". Eric tjänade som " den äldre ledaren " från 1866-1869 för att sedan ta över den Svenska missionen. Nu hade 2 st söner fötts, Heber i April 1865 och Emil den 3 September 1867. I en rapport av Ella J Borg, Lenora Elg och Laura E Farrer uppges att Brigham Young hade sänt två unga kvinnliga konvertiter från Sverige, Johanna Sophia Forsling 27 år och Wilhelmina Bergström 15 år till Perssons gård för att hjälpa till medans Eric var borta.

Tyvärr blev Eric Perssons mission kortvarig på grund av sjukdom, han hade tjänat troget, gått många mil i djup snö och regn, ofta med knapphändig proviant. Han blev så småningom avlöst och kunde återgå till sin familj, trots det så blev hans mission lyckosam då han hade värvat många nya medlemmar till kyrkan. Erics föräldrar lyckades han tyvärr inte omvända men de var ändå inte avståndstagande till Erics kall.

De hade två döttrar till födda, Elisabeth den 28 April 1873 och Charlotte den 4 November 1875. Elisabeth dog den 15 Januari 1899 av sjukdom.

1888 tog sig Eric en andra fru, Anna Catharina Magnusdotter som var en konvertit från Sverige. De fick aldrig några barn men Anna var mycket omtyckt av den övriga familjen.

Eric arbetade mycket som smed, han byggde sitt egen smidesverkstad. Han tränade även hästar för vägarbeten. Eric hjälpte många nya immigranter i Vernon genom att ge dem arbete på sin gård. Han var övervakare över stadens vägnät för att förbättra vägar och gator samt att han var postmästare i 17 år.

Eric tyckte mycket om musik och spelade på sin fritid flöjt, han uppmuntrade sin familj att spela både flöjt, fiol, piano och orgel. 

Eric samlade information om sina förfäder. Han tyckte om att medverka på kyrkomöten och var villig att resa långt för det, på en av dessa resor ådrog han sig lunginflammation vilket gjorde att han blev sjuk och till slut dog den 19 Oktober 1916 i en ålder av 82 år. Hans fru Anna Sophia dog redan 10 Januari 1907, hans andra fru dog den 13 December 1939.


Denna berättelse är skriven av Dorothy Bennion Potter, ett barnbarns barn till Eric Johan Pehrsson och Anna Sophia Eriksdotter. 17 April 1997.